MEDLEMSKAP

Medlemsfordeler

Som medlem hos Performance Kampsportsenter kan du forvente personlig oppfølging i forhold til dine behov. Våre instruktører arbeider for at du skal oppleve trygghet, sikkerhet, tilhørighet og mestringsfølelse. I tillegg til dette tilbyr vi et trygt treningsmiljø med samarbeidsvillige medlemmer som tar deg hyggelig i mot når du kommer. Du vil ha alle forutsetninger for å lykkes i din ferd for å lære deg noe nytt, bli i bedre form og være en del av et hyggelig fellesskap

La oss gå igjennom noen punkter slik at du kan forestille deg hva du kan forvente?
Vi streber etter å holde høy kvalitet på våre gruppetimer og våre instruktører.

– Du kan forvente en gratis og uforpliktende prøvetime.
– Du kan forvente å bli tatt godt i mot og bli behandlet med respekt.
– Du kan forvente å få skryt og annerkjennelse for innsatsen du legger ned.
– Du kan forvente å få veiledning og oppmuntring til å gjennomføre oppgaver.
– Du kan forvente å møte nye mennesker og få nye venner.
– Du kan forvente å bli i bedre fysisk form.
– Du kan forvente å lære ting du ikke kunne fra før.
– Du kan forvente å utvikle fysiske egenskaper du ikke trodde var mulig.

Når du blir medlem på Performance Kampsportsenter følger det med en del goder og fordeler som både barn, ungdom og voksne har glede av.

– Mulighet for å delta på flere kampsport idretter på PKS uten ekstra kostnad!

– Du står fritt til å melde deg inn i valgfritt forbund f.eks: Norges bokseforbund, NKBF, Kampsportforbundet, etc. uten ekstra kostnad. 

– Performance Kampsportsenter er et 100% dugnadsfritt senter! Dvs. INGEN TIDSTYVERI.

– Spar tid! Du kan ha det yngste barnet ditt i sal 1, mens den eldste trener i sal 2 til samme tid!

– Løs tidsklemma. Du rekker å ta handleturen på Stoaområdet mens barnet ditt trener.

– Gratis parkeringsplass med god plass, enkel tilkomst, parkering og hentemuligheter.

– Gratis WIFI og venterom med TV til ventende.

– Du får gleden av som barn og ungdom å delta GRATIS på sosiale sammenkomster for
å danne vennskap og bli bedre kjent med treningskompisene dine 4 ganger i året.

– Du får glede av som ungdom eller voksne til å delta GRATIS på sosiale sammenkomster for å danne vennskap og bli bedre kjent med andre mennesker som trener her.
Sommeravslutninger, julebord eller sosiale eventer som boksekamper eller UFC blir ofte streamet på kampsportsenteret og alle er velkommen!

– Du får muligheten til å delta på våre årlige store begivenheter! ”Juleleiren og Sommerleiren” med de beste gjesteinstruktørene i landet. (2-3 dager).

– Du får muligheten til å delta på ”TEMA SAMLINGER” hvor vi leier inn en gjesteinstruktør med spesialitet innenfor et spesifikt felt. (1-2 dager).

– Du får muligheten til å delta på våre overnattingsarrangement, LAN party, filmkvelder, disco og party for barn og ungdom.

Og garantert mye, mye mer!

PS! Alt som arrangeres i regi av Performance Kampsportsenter er alkoholfritt og din ungdom er under god innflytelse av av trygge voksne mennesker.

Alle medlemskap må skrives skriftelig og gjennomgås sammen med en instruktør i resepsjonen på senteret.

Ta kontakt for helt gratis og uforpliktende prøvetime så kan du få et inntrykk av hvordan det er å trene hos oss før du bestemmer deg for noe.

Barne- og ungdomsarbeideren

Det er viktig at vi som jobber med barn og unge, forstår at det å tilfredsstille mangelbehovene er en viktig forutsetning for vekst og utvikling. I hverdagen har vi et ansvar for at barn og unge får dekket behovet sitt for stabilt og riktig kosthold og sørge for at det er balanse mellom aktivitet og hvile, og at de opplever miljøet som trygt og sikkert. I tillegg må vi sørge for at de opplever god omsorg og føler seg anerkjent og respektert.

Vi må tilrettelegge for varierte utfordringer som er tilpasset barnas forutsetninger og ressurser, slik at de opplever å lykkes med det de gjør. Dette vil bidra til at vi skaper et trygt og godt miljø for barn og unge, der de får dekket sine mangelbehov og får lyst til eller er motivert til å utforske og tilfredsstille vekstbehovene sine.

Behov for sikkerhet og trygghet

Behov for sikkerhet og trygghet omfatter behov for forutsigbarhet, orden, struktur og personlig trygghet.

Det inkluderer både fysisk og mellommenneskelig trygghet.

Vi trenger beskyttelse mot farer som kan medføre ulykke og skade. Vi trenger også å føle oss trygge og oppleve at vi kan stole på de menneskene vi er sammen med. Dersom vi opplever at vi ikke er trygge i det miljøet vi er i, vil vi ha tankene rettet mot det vi opplever som utrygt.

Dersom vi er redde for at vennene våre skal le og gjøre narr av oss når vi skal presentere noe , vil vi legge strategier for å unngå dette, og oppmerksomheten vil være rettet mot utryggheten vår i stedet for mot oppgaven.

Dersom barn for eksempel ikke kan forutsi de voksnes reaksjoner på det de gjør, vil det også skape en utrygghet som kan dominere barnets oppmerksomhet.

Alle mennesker trenger å føle seg trygg for å kunne trives og skape god treningsrutine på sikt. Hvis man mangler dette grunnleggende behovet  vil mest sannsynlig oppholdet på den nye aktiviteten bli relativt kort.  Vi er opptatt av at våre medlemmer blir ivaretatt og får sjans til å bygge opp forståelse, teknikk og grunnform i et tempo de kan mestre. 

Blir treningen for vanskelig eller for tøff i forhold til hva formen tillater går dette fort inn i engstelse. Derfor har vi nybegynner lavterskel tilbud som tillater alle mennesker i alle aldre å kunne starte fra der de er nå.

Behov for tilhørighet

Behovet for tilhørighet kalles også sosiale behov. Vi har behov for å føle nærhet til andre mennesker, være integrert og medregnet i det samfunnet eller gruppa vi tilhører. Det handler om å gi og motta omsorg og å føle seg akseptert av miljøet. Vi har et behov for å bli likt, respektert og verdsatt.

Barn som møter varme og omsorgsfulle voksne, har ofte større motivasjon og engasjement til å utføre ulike aktiviteter. Hvis barn opplever at voksne viser liten interesse og engasjement, kan de miste interessen for aktiviteten. Gode relasjoner mellom voksne og barn bidrar positivt til barnas motivasjon og engasjement.

Vi mennesker er skapt for å leve i fellesskap, ikke enkeltvis eller isolert. Ofte er handlingene våre bestemt av ønsket om kontakt og samhørighet med andre. Vi trenger noen å være sammen med og dele opplevelser med.

Behov for annerkjennelse, positiv selvoppfatning og selvrespekt

For å tilfredsstille disse behovene må vi få oppleve mestring og at det vi gjør, blir anerkjent. Vi har også behov for å bli anerkjent som den personen vi er, uavhengig av hvor godt vi presterer.

Disse behovene viser oss at det er nær sammenheng mellom selvoppfatningen og motivasjonen vår. Anerkjennelse påvirker hvordan du har det, oppfører deg og presterer. Det har også betydning for hvordan du ser på deg selv (selvfølelse), og det kan gi deg tro på egen mestring (selvtillit).

Føler barnet seg anerkjent av voksne, kan det bidra positivt for motivasjon og engasjement. Motsatt kan barn som ikke opplever seg anerkjent, og som møter oppgaver de ikke mestrer, ha mindre motivasjon.

Annerkjennelse, skryt og oppmuntring er er noe vi alle mennesker trenger for å kunne vokse. 

Vi kan hovedsaklig dele dette inn i to: 
Ytre påvirkning – dette er påvirkning, annerkjennelse og ros som kommer utenfra og kan kun stimuleres utenfra fra f.eks en instruktør, lærer, venn, forelder eller en partner. 
Indre påvirkning – dette er påvirkning, annerkjennelse og positivt selvsnakk som kommer innenfra og kan kun stimuleres innenfra. 

”Man kommer langt med mennesker som tror på deg, og man kan komme enda lenger når man tror på seg selv”

Behov for selvrealisering

Når de grunnleggende mangelbehovene er tilfredsstilt, vil nysgjerrigheten, utforskertrangen og skapergleden bli vekket. Vi får et behov for å utvikle potensialet vårt og kunnskapene og ferdighetene våre. Dette gir grunnlag for ny vekst og utvikling.

Hos barn og unge handler det om at når mangelbehovene er tilfredsstilt, kan de trygt utforske verden. De opplever å ha energi, overskudd og selvtillit til å utforske og gjøre nye erfaringer som gir ny kunnskap og ferdigheter.

Det er her vi oppnår vårt fulle potensiale og kan realisere drømmene våre. Vi arbeider med mentale verktøy som kan hjelpe til på veien slik at våre utøvere kan bli en selvstendig utøver, ikke bare på trening, men ellers i livet, det å sette seg gode målsetninger, jobbe mot en god skolegang og være fremtidsrettet. 

 

Vi lover at du blir tatt godt imot og får en hyggelig opplevelse

For deg som allerede har bestemt deg for å starte din kampsportsreise!​

Vi har kontinuerlig nybegynner inntak på hver trening, hele året.

Karate

(Fra 3–15 år)

Kickboxing

(Fra 6–15 år +)

Brasiliansk Jiu Jitsu

(15 år +)

Ofte stilte spørsmål


Foresatte får lov til å bli med inn på treningen som tilvenning de første gangene, hvis du som foresatt tror at det er til det beste for barnet ditt.
Stillhet må respekteres og mindre søsken får ikke være med inn. Vi ønsker derretter at barna trener på å bli selvstendige, slik at etter tilvenningen skal de kunne delta på egenhånd. Vi har erfart at konsentrasjonen som oftest er bedre når det ikke er for stort publikum på treningen. Vi tar selvsagt hensyn til at enkelte barn kan trene litt lengre tid i tilvenningsperioden eller at det er andre årsaker som der foresatte bør være til stede under treningen.

Vi tilbyr muligheter for å fryse medlemsavtalen ved skade eller sykdom opp til 6 mnd.

Etter 6 måneder vil avtaletrekket automatisk starte opp igjen, med den bindingstiden du hadde igjen før du satte kontrakten på pause.

For frysing av kontrakten

Kontakt Kredinor:
Kjøita 18, Kraftsenteret |4630 Kristiansand S.| Norway
Telefon: 38 62 00 90 | Faks: 3800 3061
E-post: service@medlemshjelp.no | www.medlemshjelp.no

Vi samarbeider med Kredinor i Kristiansand for å ta hånd om medlemskap, innmeldinger, utmeldinger, avtalegiroer, frys av medlems-avtale o.l

Instruktørene på Kampsportsenteret hjelper deg med innmeldingen din og videresender avtalen din dit.

I medlems-avtalen spesifiserer vi at all informasjon over må taes opp med kredinor sin medlemshjelp tjeneste.

Har du spørsmål rundt faktura, avtalegiro, frys av medlems-avtale eller utmelding, kontakt derfor Kredinor.

Instruktørene har ikke oversikt over dette.

Kredinor
Kjøita 18, Kraftsenteret |4630 Kristiansand S.| Norway
Telefon: 38 62 00 90 | Faks: 3800 3061
E-post: service@medlemshjelp.no | www.medlemshjelp.no

Christiania Innfordring AS

Adresse: Rigetjønnveien 12, 4626 Kristiansand S

Telefon: + 47 38 00 30 60

Epost: Linda@cinn.no

Parkeringsplassen er gratis å benytte. Vi har pr idag ca 150 gratis parkeringsplasser som disponeres av kampsportsenterets besøkende.

for deg som er litt usikker

La oss ta deg gjennom hvordan vi tenker