Vi tilbyr 2 forskjellige tilbud innenfor selvforsvarstrening på Performance Kampsportsener

populære treningstilbud for voksne fra 15 år og oppover

Våre medlemmer har god samhandling og respektfull treningsadferd som bidrar til aktivitetsglede og et godt lærings- og utviklingsmiljø.

Trygghet, sikkerhet, og tilhørighet er viktig for oss og vi ønsker et samarbeidsorientert miljø hvor alle hjelper alle.

Krav Maga Selvforsvar

Krav maga er et system for ubevæpnet nærkamp og selvforsvar som ble utviklet for det israelske militæret. Navnet betyr kontaktkamp på hebraisk.

På Performance Kampsportsenter trener vi Krav maga under trygge forhold med erfarne instruktører som gir deg nødvendig trygghet og sikkerhet. 

Systemet er effektivt og enkelt å lære. 

Vi har medlemmer i alle aldersgrupper fra 15 år til godt voksne fra studenter, foreldre, og mennesker innenfor alle yrker som sykepleiere, leger, vektere og snekkere. Treningen går Mandager og Onsdager kl 20:15 i Sal 1 med instruktørene Tryge, Thomas, eller Daniel. 

Kickboxing selfdefense for kvinner 15 +

Om tilbudet

Kickboxing selfdefense er et konsept utviklet av Performance Kampsportsenter og er et spennende tilbud for kvinner fullt av action og moro! 

Dette tilbudet er et lavterskel tilbud for kvinner som ønsker seg å trene i grupper med andre kvinner, lære seg grunnleggende selvforsvar, og samtidig komme i bedre form gjennom å lære Kickboxing. 

Tilbudet er et lavterskeltilbud hvor treningen blir lagt opp i et tempo som alle skal klare å mestre uten å gå helt i kjelleren. 
Fokuset ligger på at treningen skal være spenende og gøy slik at du kan glede deg til å delta og skape treningsrutine. 

Treningen går Mandager og Onsdager i sal 2. 

På Performane Kampsportsenter kan du trene Kickboxing Tirsdager og Torsdager i grupper tilpasset alder og erfaring. 

Men du kan også trene Kickboxing Selfdefense for kvinner Mandag og Onsdag kl 20:15. 

Du lærer de samme grunnleggende Kickboxing teknikkene, men Kickboxing selfdefense er et fitness tilbud fremfor et tilbud hvor du lærer taktisk Kickboxing. Det betyr at det passer midt i blinken for deg som liker å trene uten å tenke så mye. 

Kickboxing arter seg av 50% slagteknikker og 50% sparketeknikker og et fantastisk gøy!

Selvforsvaret du lærer på Kickboxing selfdefense er sammensatt av effektive teknikker som løsrivninger fra holdegrep både stående og på bakken. 

Målet er å kunne ”kle av seg” en hver angriper i ulike scenarier å komme seg i sikkerhet. 
Lyst til å lese mer eller bli med på en helt uforpliktende prøvetime?

Våre medlemmer er fordelt i forskjellige klasser, hvor hver aldersgruppe har egen tilpasset pensum, pedagogikk, psykologi, metodelære og intensitet. 

Intensiteten er tilpasset hver gruppe i forhold til om du er helt ny, eller om du har litt eller mye treningserfaring. 

Det vil si at våre treninger er tilpasset alle mennesker i alle aldersgrupper uansett.

Ofte stilte spørsmål


Foresatte får lov til å bli med inn på treningen som tilvenning de første gangene, hvis du som foresatt tror at det er til det beste for barnet ditt.
Stillhet må respekteres og mindre søsken får ikke være med inn. Vi ønsker derretter at barna trener på å bli selvstendige, slik at etter tilvenningen skal de kunne delta på egenhånd. Vi har erfart at konsentrasjonen som oftest er bedre når det ikke er for stort publikum på treningen. Vi tar selvsagt hensyn til at enkelte barn kan trene litt lengre tid i tilvenningsperioden eller at det er andre årsaker som der foresatte bør være til stede under treningen.

Vi tilbyr muligheter for å fryse medlemsavtalen ved skade eller sykdom opp til 6 mnd.

Etter 6 måneder vil avtaletrekket automatisk starte opp igjen, med den bindingstiden du hadde igjen før du satte kontrakten på pause.

For frysing av kontrakten

Kontakt Kredinor:
Kjøita 18, Kraftsenteret |4630 Kristiansand S.| Norway
Telefon: 38 62 00 90 | Faks: 3800 3061
E-post: service@medlemshjelp.no | www.medlemshjelp.no

Vi samarbeider med Kredinor i Kristiansand for å ta hånd om medlemskap, innmeldinger, utmeldinger, avtalegiroer, frys av medlems-avtale o.l

Instruktørene på Kampsportsenteret hjelper deg med innmeldingen din og videresender avtalen din dit.

I medlems-avtalen spesifiserer vi at all informasjon over må taes opp med kredinor sin medlemshjelp tjeneste.

Har du spørsmål rundt faktura, avtalegiro, frys av medlems-avtale eller utmelding, kontakt derfor Kredinor.

Instruktørene har ikke oversikt over dette.

Kredinor
Kjøita 18, Kraftsenteret |4630 Kristiansand S.| Norway
Telefon: 38 62 00 90 | Faks: 3800 3061
E-post: service@medlemshjelp.no | www.medlemshjelp.no

Christiania Innfordring AS

Adresse: Rigetjønnveien 12, 4626 Kristiansand S

Telefon: + 47 38 00 30 60

Epost: Linda@cinn.no

Parkeringsplassen er gratis å benytte. Vi har pr idag ca 150 gratis parkeringsplasser som disponeres av kampsportsenterets besøkende.